Ester "Gos d'Atura Catalá"

Copyright © Gith Jakobsson

Gos d'Atura Catala

2018

Bästa Tik på Rasspecialen

Årets Utsällnings Gos


2017

Årets Utställnings Valp