Ester "Gos d'Atura Catalá"

Copyright © Gith Jakobsson

Gos d'Atura Catala

Cert och R-Cert i Spanien

Flera Cacib i Danmark och Sverige


2018

Bästa Tik på Rasspecialen

Årets Utsällnings Gos


2017

Årets Utställnings Valp